Imate li pitanja? Slobodno nas kontaktirajte

+385 91 583 92 25

Prijevodi obuhvaćaju stručne prijevode:

 • diploma
 • svjedodžbi
 • društvenih ugovora
 • izvoda iz matičnih knjiga
 • zakona
 • osobnih dokumenata
 • sudskih odluka
 • sudskih presuda
 • rješenja
 • darovnica itd.

Za ovjeru teksta obračunava se 30% na cijenu obavljenog prijevoda

 1. Za hitan prijevod obračunava se 50% na cijenu obavljenog prijevoda (unutar 24 sata)
 2. Za prevođenje izgovorenog teksta s hrvatskog na strani jezik i obratno, stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 350,00 kn za svaki započeti sat.

Za OVJERENE prijevode, najmanja obračunska jedinica je jedna normirana kartica s 20 redaka. Konačna cijena se dobiva tako što se ukupan zbroj znakova prevedenog teksta (dobiven kompjuterskim izračunom) podjeli s 50, te tako dobijen broj pomnoži s 5 (kn). (cijena za standardne tekstove).