Imate li pitanja? Slobodno nas kontaktirajte

+385 91 583 92 25
Prijepisi Jezik Cijena
PRIJEPISI TEKSTOVA
RUKOPISI
kartica 1250 znakova (bez praznina) HRVATSKI JEZIK 40,00 kn
PRIJEPISI TEKSTOVA
OTISNUTI TEKST
kartica 1250 znakova (bez praznina) HRVATSKI JEZIK 25,00 kn
PRIJEPISI TEKSTOVA
RUKOPISI
kartica 1250 znakova (bez praznina) STRANI JEZIK 65,00 kn
PRIJEPISI TEKSTOVA
OTISNUTI TEKST
kartica 1250 znakova (bez praznina) STRANI JEZIK 50,00 kn


Životopis – Molba Jezik Cijena
IZRADA ŽIVOTOPISA dokument HRVATSKI JEZIK 350,00 kn
IZRADA ŽIVOTOPISA dokument STRANI JEZIK 500,00 kn
IZRADA MOLBE ZA POSAO dokument HRVATSKI JEZIK 250,00 kn
IZRADA MOLBE ZA POSAO dokument STRANI JEZIK 400,00 kn


Lektura Jezik Cijena
LEKTURA TEKSTA kartica 1250 znakova (bez praznina) HRVATSKI JEZIK 30,00 kn
LEKTURA TEKSTA kartica 1250 znakova (bez praznina) STRANI JEZIK 50,00 kn
INDIVIDUALNE PODUKE sat 60 min STRANI JEZICI (drugi predmeti na upit) 90,00 kn